Růst člověka

aneb průvodce zákonitostmi a nástrahami lidského růstu..


Krmě – Wampyrismus

Řekněme, že k vám modeling dopraví něco, co vás nějakým způsobem zaujme. Možná ne doopravdy, ale to není tak podstatné. Velmi nebezpečná je v tomto směru konvence „zajímat se aspoň ze zdvořilosti“. Jelikož se neumíte ovládat, váš zájem nasaje trochu energie z onoho předmětu do vašeho nitra.

To vám unikne, protože jste si nechali nakecat, že na co si nemůžete sáhnout, neexistuje, a předměty tudíž žádnou energii nemají. Kdybyste jen trochu přemýšleli, bude vám jasné, že každý předmět i každý příběh tu byl napřed v neviditelné, energetické podobě, ve formě myšlenky, vytvarované energie. Všechno muselo napřed někoho napadnout.

(Mimochodem, nepřijde vám zvláštní, že stav, kdy hlavu navštíví myšlenka (idea), bereme jako nápad, tedy jako napadení neboli útok?)

A jelikož většina předmětů tou energií, co ji nemají, odkazuje na nějaký příběh, dostane se do vašeho nitra i ten příběh. Atak následuje hned.. za jak dlouho podlehnete, to už závisí na stupni vaší sebevlády.. většina lidí podléhá v podstatě okamžitě. Každý příběh se neustále chová jako semínko, každý příběh se neustále pokouší zapustit kořeny.

Co je wampyrismus

Kořen však je kořen.. vysává půdu okolo, a vyživuje listy a plody, které jsou od kořenů bezpečně, na délku kmene vzdálené. Hostíte-li nějaký příběh, živíte něco, nad čím nemáte žádnou kontrolu, žijete něco, nad čím nemáte žádnou kontrolu, celou svou bytostí vyživujete nějaký kořen, a to vše na úkor vašeho nitra a vašeho života.

Nejhorší je, že se řada lidí s nějakým příběhem vyloženě ztotožnila, a ti lidé hledí na své nitro a libují si, jak je to tam teď krásné a přehledné a vůbec neví, že to není jejich nitro. Jejich vědomí bylo vsáto dovnitř nějakého příběhu, a ke svému nitru už nemají žádný přístup.

Po čase jim dojde, že něco není v pořádku, protože vidí sice hezké, uspořádané prostředí, ale nejsou schopní ho ovládat. K sobě nechtějí (tam čeká nepořádek a zanedbané záležitosti) a někdy ani nemohou, nastává proto hledání oběti: najdou člověka, použijí na něj stejný příběh (napíchnou ho neboli označkují), a jak příběh postupně vycucává další nitro, využívají toho, že ta cesta vede přes ně, a tím, co přes ně protéká si kompenzují vlastní ztrátu.

Jinými slovy, každý jednou za čas potřebuje trošku čerstvé krve.. ehm.. vlastně proč krve, že? Demaskujme si tady v tom bodě podstatu upírství:

Co je upírství

  1. dlouhé zuby jsou nesmysl, pověra. Lidé měli potřebu si vysvětlit vztah energie a krve. O krvi se mluví proto, že krev je nositelka energie.. a pít krev je přenesené označení toho, když vám někdo sosá energii.
  2. všechno, co jste si až doteď přečetli nebo shlédli o upírech, byla reklama.. marketing, který vám měl wampyrismus protlačit do hlav.. a mnoho z vás té reklamě naletělo. Pověry jsou to, co vám brání vidět, jak se vy sami nejpozději pod vlivem této reklamy stáváte upírem.. pověry o tom, že upíři existují jen v noci, nesnáší česnek atd., to jsou nesmysly, kterými kdysi církev odvedla pozornost od toho, že právě ona sama vysává z lidí všechno co mají.. ano, i ve dne.
    Pokud tyto pověry a nesmysly dáváte dál, nebo pokud vás baví příběhy o upírech nebo je třeba jen sledujete, je jasné, že i vy máte potřebu zakrývat své upírství – právě tak, jako ta církev. V takovém případě si
  3. můžete být jistí, že jako upíři zůstanete nakonec úplně sami.. vysátí na prach. Celá ta slavná upíří nesmrtelnost je jen v tom, že se budete muset znovu narodit, a znovu příšerně trpět při dětství a dospívání, a to tolikrát, dokud neobstojíte, a dokud vampyrismu neodoláte.. a pak také v tom, že se vám každé čekání na potravu zdá být celou věčností. No, možná tomu nebudete věřit, ale jsou „lidé“, kterým to za to stojí..

Blábol o nadlidské upíří síle je čistě o tom, že lidé neměli know-how, jak se nenechat vysát.. což je zase spíš ukazatelem pojmu magie, než pojmu nadlidské síly. Sama magie znamená výlučně znalost a použití zákonů, které ostatní neznají, protože kdyby je znali, není to magie a nepůjde to použít k povyšování se a k nadvládě. Takže nadlidská síla upíra vlastně znamená jen to, že nevíte, jak se mu bránit.

No a podstata toho nejběžnějšího upírství je v tom, že lidé na sebe hrají hry, jejichž cílem je strhnout na sebe pozornost, neoprávněně, aniž by za tu pozornost něco nabídli. Jde o to, že kam upřete pozornost, tam jde vaše energie, takže cílem je připravit toho druhého o energii.. vysát jej.

Rozdíl mezi wampyrismem a upírstvím je v přítomnosti značky, která vytváří spojení k wampýrovi. Upírství znamená napíchnout a vysát, wampýrství znamená označkovat a vysávat. Ještě se k tomu vrátím.

Maskování

Vysávání bylo po dlouhou dobu řazeno jako druh černé magie. Pak se objevili rádoby magici, kteří si z wampyrismu a z jakéhosi příběhu Nosferratu udělali modlu, začali ji vyznávat a založili v tomto ohledu módu, kterou nečekané množství idiotů opravdu vyznávalo.

Někteří z nich po čase usoudili, že by nezaškodila nějaká ta inovace neboli přesun důležitosti na jiné lidi, jako třeba na inovátory, a začali prosazovat změnu barvy. A hle, wampyrismus je náhle magií stříbrnou.. tedy dokud neodhalíte, a jaký hnus jde doopravdy. Jenže takhle je to asi se vším.

Osobně předpokládám, že řazení upírů do magie zavedla církev, aby tak odvedla pozornost od faktu, že jediný stabilní wampýr je právě ona sama – po patnáctset let ždímala z lidí všechno, co měli.. energii, peníze, krev, i životy. V takovém případku je jasné, že pozdější magický rasismus (barevnou magii) zavedla také církev.. stejně jako všechny ty nesmysly o upírech, kteří po setmění sají lidem krev. To je prostě jenom důvod, proč se bát v noci ven a proč věřit církvi, že vás ochrání.. vždyť jako ochranné prostředky převážně sloužila zase jen svatá znamení (jen nevím, jak se tam dostal chudák česnek???).

Je to jen reklama na církevní služby: „Nekupujte vysátí od upíra, kupte si radši od nás“! Chápete? Ten upír nemusí fyzicky existovat, stačí že v jeho existenci věříte a cítíte se patřičně ohroženi, tak ohroženi, že vděčně klopíte církvi tehdejší „výpalné“, neboli vydržujete si nebeskou ochranku, neboli aby vás nevysál upír, kterým vás postrašili, platíte paušál církvi (a dnes kdekomu), a vysáváte se tak sami.

Skutečnost

Ovšem to, co vám mezitím uniklo, to už taková legrace není. Wampyrismus totiž ve skutečnosti existuje i mimo církev, vysavačem je vlastně úplně každý člověk (z toho někteří jsou téměř profesionály). Upíry jsou například každá matka (a většina otců) vůči svému dítěti, a všichni lidé vůči všem lidem, rostlinám, i zvířatům. Wampyrismus je dnes mód, v němž funguje naše společnost.

Patří do něj i peněžní půjčky, protože banka vám sice něco půjčí, tady pustí energii do oběhu, ale více vám vezme, neboli vysaje. Patří sem i platová politika, jelikož většina z vás v práci odevzdá mnohem víc energie, než jí dostanete ve formě peněz, výhod a jistot, a patří sem i všechny obchody s jistotami typu zdraví, příležitosti, bezpečnosti atd. Ale tak co byste chtěli, svět vedou obchodníci.

A ti vedou svět tak, že vám poskytnou dílčí jistoty, když ve vás napřed vybudí pocit nejistoty. Patří sem veškeré církve založené na strachu z nepříčetného boha, se kterým není bezpečné komunikovat přímo, proto jsou k dispozici placení prostředníci, obchodníci s deštěm.

Patří do toho i mohutná propaganda o ne-bezpečnosti přírody a nedůvěryhodnosti vašich vlastních těl a neschopnosti předejít úrazu, která dává vzniknout neskutečnému byznysu s léčivy a ochrannými mastmi, a samozřejmě opět i placeným prostředníkům, v tomto případě doktorům.

Mezi wampýry patří každý obchodník, který si přiráží víc než potřebuje, a celému tomu vévodí značkové obchody včetně bank a států.


© dirosloví.cz | Průvodce diroslovím | Mapa stránek | Ke stažení | Meta info