Růst člověka

aneb průvodce zákonitostmi a nástrahami lidského růstu..


Láska

Na tomto místě by správně měla být Pravda. Růst člověka přeci jde vždycky ze Lži do Pravdy.

Háček je v tom, že holá pravda může být velmi bolestivá.. i když každá bolest je v zásadě jen to, když se bráníte nějakou pravdu přijmout. Pravda je souhrnem všeho. Je to stejné jako s bílou barvou – obsahuje všechny barvy.. i ty, které se vám třeba nelíbí.

Nezapomeňte, že chcete-li poznat Pravdu, musíte rozpoznat Lež, včetně příslušné Krmě, Módy, Značek a Citátů, neboli příběhů, vzorů a větiček, které ve vás utkvěly a řídí váš život zpod vašeho vědomí. Počítejte s tím, že to nemusí být nic příjemného.

Láska je to, co i tu nejkrutější pravdu prohřeje natolik, že je snesitelná i nepřipraveným a není takový problém ji přijmout. Proto se tady zaměřím na Lásku a způsoby, jak ji vědomě vytvářet a žít.

Dáme si tu prostě dohromady takový recept na Lásku.. stejně po ní všichni touží.

Toužení?

Všichni touží po lásce. Pokud po lásce toužíme, znamená to, že ji nemáme. (No, obvykle netoužíme po něčem, co už máme. Když něco nemáme, a přitom to chceme, většinou to prostě vytvoříme, a většinou takovýmto postupem:

  1. zjistíme, co je potřeba
  2. zajistíme, co je potřeba
  3. vytvoříme, co jsme vytvořit chtěli

Tento postup je platný vcelku všeobecně a všichni z nás jej dennodenně používají, u všeho možného i nemožného.. kromě lásky. U lásky děláme z nějakého důvodu vyjímku.

Většina lidí lásku prostě jenom chce, aniž by se obtěžovala bodem jedna. Mnozí z nich ji chtějí jen proto, že soused, nebo třeba spolužačka říkali, že něco takového mají, proto ji musí mít také.. pokud možno dražší a tedy lepší, ale v sedmdesátiprocentní slevě.

Mnoho lidí (jako je například většina mužů), zase ignoruje fakt, že láska, sex, chtíč a třeba vášeň jsou různá slova a mají proto různé významy (bod nula). Tak o těchto a podobných lidech se dál bavit snad ani nemusíme, a podíváme se rovnou na lidi, kteří lásku hledají. Necháme si od nich ukázat, co nemáme dělat, abychom se stali lidmi, kteří lásku našli.

Přeci jen, mezi „hledat“ a „najít“ je docela rozdíl.

Hledání?

Jednak jsou tu lidé, jako například většina žen, kteří zjišťují, co je potřeba, ovšem většinou hledají špatně. Touží po lásce, proto nenachází to, co je k lásce přivede, ale to, co je osloví.. přeci jen, když akce se rovná reakci, co můžu dostat, když toužím..?

Většina hledačů se tak spokojí se slovy básníků a spisovatelů, i když ti vlastně vypsali jen své touhy. Naši hledači jsou však spokojeni: našli krásná slova, která odráží jejich stav – touhu po lásce, a myslí si, že to je to ono, že to už je ta láska.

Jenže, touha po lásce není láska! Naopak!

Touha po lásce znamená, že lásku nemáte, protože jinak byste po ní netoužili. To si však lidé – a především ženy – málokdy uvědomí, i když jde o nejzákladnější myšlenkový pochod. Ale co byste čekali od bytostí, které poskytují nebo přijímají sex jako odměnu, nazývají to dáváním a přijímáním lásky a nechápou nejen to, že pak nemohou mít radost ani z toho sexu, a lásku nemohou potkat už vůbec?

Sex si nemůže dost dobře užít ten, kdo jím odměňuje, a ten druhý sice ano, ale tím pádem bohužel sám. To je přece jasné. Tady je mimochodem jedna příčina ženského předstírání orgasmu, a také příčina zařazení i citlivých a uznalých mužů za šovinistická hovada.. protože prostě sex nepoužívají k vyjádření lásky nebo náklonnosti, ale jako platidlo. Vždyť je to stejné, jako kdybyste se chtěli udělat při dávání nebo přijímání peněz.

Takže tu máme lidi, kteří najdou vzletné vyjádření své touhy, toho důkazu, že lásku nenašli. Vyzbrojeni tímto slovním zrcadlem své touhy jdou na bod číslo dva (respektive s bodem číslo dva jdou na partnera, jelikož v partnerovi vidí sebe), a zákonitě pohoří. Zrcadlo je na střepy, kterými takoví lidé bodají do partnera, protože kdo jiný za to (podle nich) může?

A vztah umírá.

Zkušenosti lidí z této skupiny jsou ten hlavní důvod, proč je láska obvykle pokládána za nedosažitelnou, a proč si tak moc lidí myslí, že láska je toužení a toužení je soužení. Taková hloupost.. lež jménem romantika. A začíná to hned, když vám matka vykládá pohádky a zamilovaných princích a šťastných vztazích až do smrti: z každého matčina slova o lásce a štěstí zaznívá touha, a vy si to prostě spojíte – její touhu se slovem láska.

Jen velmi málo lidí z toho vybředne, zapojí při zjišťování i mozek a postoupí tak do další skupiny. S pomocí mozku už se zavádějící realita cizích slov dá odhalit i překonat, a dá se s ním najít i pravda. Bohužel, nejvýraznějším rysem většiny lidských mozků je strašlivé množství předsudků, proto se většina lidí k pravdě ani k lásce prostě nedostane.

Přitom stačí tak málo…

Dostupnost

Láska je tu. Je tu pořád, neustále. Je to energie, ze které je vytvořen vesmír – vesmír by zanikl, kdyby „došla“ láska. Každý z nás může být v lásce, hned teď. Každý z nás se jí může účastnit, neustále. Každý z nás může kdykoliv zapnout, a kdykoliv vypnout. Proč si však myslíme opak?

Důvodů, proč je láska pokládána za nedosažitelnou je vícero. Jednak lidí, kteří tento nesmysl prohlašují je většina – jsou to ti, kdo odmítli opustit jistotu a vstoupit do víru života. Od nich to slyšeli další, a získali předsudky, které jim zabrání lásku poznat.. ti to prohlašují snad ještě zasvěceněji, důrazněji.. jako všichni, kdo hlásají přijatou víru místo aby mluvili o svých zkušenostech. Atd.

A jednak si naprostá většina lidí myslí, že k lásce potřebuje někoho druhého. Jsme tak vychovaní. Jsme vedení nevidět sebe v sobě, ale v někom druhém. Tohle je hlavní kámen úrazu veškerého lidského konání, nejen nedostupnosti lásky.

Existuje spousta podružných důvodů, které však většinou vycházejí z těchto dvou hlavních mystifikací, nebo jsou jejich kombinací. Například miliony pověr. I když, miliony pověr, to už ukazuje na třetí nejzásadnější problém, kterým je patent žen na lásku. Tento patent popisuji jinde, resumé pro tento text je to, že patent, ať už oprávněný nebo ne, znamená jistotu, a zase tedy vede směrem od lásky.

Z těchto tří důvodů se nám zdá, že dostupnost lásky je nulová, i když fakticky je láska všude kolem nás – jen se jí nadechnout a začít ji žít.


© dirosloví.cz | Průvodce diroslovím | Mapa stránek | Ke stažení | Meta info