Růst člověka

aneb průvodce zákonitostmi a nástrahami lidského růstu..


Značky – Tatt-wood-oo

Tetování je trvalé poškození lidského těla takovým způsobem, aby to tělo něco vyzařovalo permanentně a zajistila se tak určitá příslušnost k určité oblasti života, bez toho, že bychom na to museli myslet, a konat v tom směru nějakou tvůrčí činnost.

Funkce je velmi zajímavá. Abychom jí porozuměli, musíme vědět několik základních věcí:

  1. Geometrie je forma inteligence. Každý tvar, každý projev v tomto vesmíru má určitou předlohu, ideální tvar, vlastně náčrt. Jednotlivé geometrické tvary jsou základními projevy života, jsou to životní formy.. a velmi, velmi silné.
  2. Každý tvar má určité vyzařování. Hmota je zachycené světlo, čistá energie uvězněná do nějakého tvaru. A nejen hmota. Každá myšlenka je takovýmto tvarem, jen její hustota není taková, i když nějakou váhu mít mohou.. a i další vlastnosti.. dost často potkáváme myšlenky, které tlačí, tíží nebo naopak nadnášejí, a co se živosti týká, kolikrát nás bombardují, derou se nám do úst atd.
  3. Každý člověk neustále reaguje na všechny tvary, které jakýmkoliv způsobem potká.. na myšlenky, slova, stromy, neóny, billlboardy atd., s vyjímkou těch, které nenosí sám v sobě. Vesmírný zákon magnetismu znamená nejen to, že stejné přitahuje stejné, ale dokonce je to tak, že nic, co v sobě nemáte, nemůžete vůbec vidět (slyšet, cítit, myslet, atd.).
  4. Pokud chcete něco do svého života, musíte si na to vzpomenout a vytvořit to. Hodné toho děláme automaticky, čistě silou svých očekávání, ale to ostatní musíme prostě vytvořit.. zadat příčinu a obdržet následek, neboli akcí způsobit reakci na myšlenkové, slovní i fyzické úrovni tvoření.

Co je tetování

Tetování je způsob, jak přimět tělo, aby neustále generovalo určité akce nezávisle na tom, čím se zabýváme, je to doživotní vyzařování nějakého tvaru, které nám upraví magnetismus a zařadí nás k někomu nebo k něčemu. Vždycky je to znamení nějaké příslušnosti, a příslušnost znamená otroctví.

Tetování je stejně jako piercing a jiné zásahy do těla (třeba obřízka) formou značkování. Jsou to způsoby, jak zhyzdit tělo, abychom dali najevo, že někam patříme, abychom odlišili náš kmen od zbytku lidstva. Prostě primitivní, rituální praktiky. Rituální proto, že se jednalo ponejvíce o obřadní přijetí za plnoprávného člena kmene, i když, s některými praktikami jako třeba s formováním hlavy do tvaru tykve nebo vytahováním krku pomocí obojků se muselo začínat hned po narození.

Vždyť už jen to, že si člověk něco provede s tělem, aby se někam zařadil, už to je forma voodoo, velmi primitivní, nicméně dokonale funkční obětina. Někdo by možná řekl „zasvěcování těla“.. a já dodávám „cizímu božstvu, o kterém nic nevíte“. Navíc se za to ještě něco platí – což je něco jako násobení obětiny, a samozřejmě o to tužší příslušnost k tomu kterému daimonu.

Piercing i tattoo jsou způsoby, jak zaslíbit tělo nějaké vesmírné síle nebo dokonce mocnosti (ano, Země je součástí vesmíru). Stejným způsobem, jako jakýkoliv příběh odešle Jinam vaše nitro, odesílá piercing vitalitu a časem i životaschopnost vašeho těla. Připomínám, že tělo je způsob, kterým se duše může účastnit života na Zemi.. bez těla to nejde, a velmi se doporučuje si ho vážit a hýčkat.. rozhodně ne hyzdit, znefunkčňovat, nebo dokonce ničit.

Pamatujte, že každá taková značka váš život ovlivní tak zvláštním způsobem, že si toho vůbec nevšimnete. Krutě omezí vaše myšlení, a i cítit budete najednou jinak – a tomu všemu se jen pár vteřin podivíte (možná), a pak na to zapomenete.. zato budete připraveni, až se objeví entita, k jejímuž příběhu se takhle hloupě hlásíte, a povolá vás do služby.

Otroctví

Podívejte se, dnes už jsou docela známy případy, kdy se dívky – i české – někam provdaly.. někam dál.. hlavně na jih. Docela všeobecně se ví, jak příšerně většina z nich dopadla – doživotně slouží manželovi, a při tom se neustále klepou o život sebe i dětí.. manželových dětí. Práva nemají žádná v těchto krajích, na sebe, ani na děti.

Docela všeobecně se ví i o dívkách, které falešná agentura odvezla tančit do Itálie, a které se probudily až v Turecku, na trhu s bílým masem. Jejich osud je ještě mnohem mnohem horší, protože jim musí být vyraženy zuby, aby „pána“ náhodou nepokousaly, vytrhány nehty, eventuálně zpřelámány údy, aby ho nepodrápaly, nepřiškrtily nebo nepokopaly, a nemá-li dívka ani po tom všem ještě dost, tedy když je vzpurná i nadále, může být ještě i obřezána.. nebo také zavražděna a zahozena. To poslední jí ostatně hrozí neustále.

Ve srovnání s piercingem a tetováním však toto všechno není vůbec nic. Ani při nejhorších útrapách fyzických nemusíte nijak utrpět mentálně, a někdy dokonce ani emocionálně, jak dokazují některé příběhy přeživších z nacistických koncentračních táborů. A právě tenhle luxus mentální a emocionální svobody vám nedopřeje tattoo ani piercing. Jenže, v myšlenkách vzniká život.

Někteří z vás se pak možná podiví, že najednou jsou v otroctví, v němž nemají ani tolik svobody, kolik mívali nacističtí vězni nebo zmrzačené dívky v harémech, většina si toho však ani nevšimne. A stejnou nebo podobnou roli jako piercing a tetování samozřejmě hrají veškeré značkové předměty – mít pouze značkové zboží je způsob, jak patřit pouze těm nejsilnějším příběhům, k příběhům, které žijí (tyjí) z nejvíce otroků. Připadáte si snad ve větším davu bezpečněji..? Pak si vzpomeňte na davy v plynových sprchách..

..možná si vzpomenete, že ti lidé také nosili jistou značku, ale, víte, oni neměli jinou možnost. Ani Šalomounovu hvězdu si nenašívali dobrovolně, tesseru si otroci ve starém Římě také nevypalovali proto, že by chtěli, jen dnešní lidé se značkují s největší radostí, a ještě si to sami platí.. ti tzv. páni tvorstva evidentně nejsou mentálně ani na úrovni dobytka, protože zvířata se vypálení značky brání.

Symbolika

Každý tvar má nějaký původ, a jelikož vědomí je všude a myšlenky tím pádem také, zahrnuje každá myšlenka nějakou spřízněnost s určitým typem inteligence, platnou v rozsahu celého vesmíru, a to od původce přes všechny příslušníky té které komunity až po konkrétní zařazení, které vyplývá z toho, jakým způsobem se k té které myšlence přihlásíte.. jako partner, nebo pán, nebo jestli si ji napřed prohlédnete..

Mezi tím nechat se myšlenkou inspirovat a nechat se jí označkovat je přece strašný, propastný rozdíl! Každý tvar něco symbolizuje, neexistuje tvar, který by neměl náplň – energii, která má příslušný náboj. Co asi může znamenat, když si někdo vytetuje nějaký tvar na své tělo? Značku přeci nikdy nenosí pán, značku má na sobě vždycky otrok. A základní otázka je, co se stane, když se pán přihlásí?

Je pravda, že spoustě takových otroků to během života prošlo, nicméně předpokládat, že to projde i po smrti je dost zcestné. Dnešním označkovaným to projít nemusí ani fyzicky, protože dnes je doba, kdy se „bohové” vracejí, ve všech možných i nemožných podobách.

A nárokují si lidstvo, házejí sem vějičky, příběhy a kdeco, a lidé se nadšeně značkují, jako by opravdu v hlavě neměli nic než být co nejlepším otrokem kohokoliv, jehož symbol se jim kdy zalíbil. Každý projev v tomto vesmíru má svého autora a vlastníka, a i když někteří své produkty volně sdílí, někteří si nárokují všechny strávníky jako svůj majetek. A dokážete s nimi zápasit o svou svobodu? Vždyť je ani neznáte..?!

Totiž, veškerá myslitelná symbolika na celé Zemi byla zneužita k ovládání lidstva, a kdokoliv se k čemukoliv přihlásí, hlásí se i ke způsobům toho zneužití, protože je nutně toho lidstva součástí. Tak praví zákon příčinnosti: každá akce má svou přesnou reakci.

A jak se chcete ubránit, když jste vaše vlastní tělo donutili k bezpodmínečnému, předem odsouhlasenému přijetí vlastně čehokoliv?


© dirosloví.cz | Průvodce diroslovím | Mapa stránek | Ke stažení | Meta info